Verklaring over Volkskrant artikel

Onlangs is er een artikel verschenen over Omar Munie in de Volkskrant. In dat artikel wordt The Dutch Tulip genoemd. Als bestuur geven wij graag een reactie op dat artikel.

In het artikel doet een ‘direct betrokkene’ uitspraak over opbrengsten van de Omarmbandjes, deze opbrengsten zouden naar zijn zeggen nooit gestort zijn op de bankrekening van The Dutch Tulip. Dit is niet juist en wij distantiëren ons dan ook volledig van deze uitspraak.

Daarnaast geeft bestuurslid mevr. Ten Hove aan dat zij de uitspraak van Omar Munie t.a.v. ‘het niet op orde zijn van het bestuur’ niet herkend. De periode waarnaar wordt verwezen door Omar Munie is echter de periode van 2017 en 2018, mevr. Ten Hove was destijds nog geen onderdeel van het bestuur.

Ten tijde van de afspraken die gemaakt zijn over de opbrengsten van de omarmbandjes in 2017 en 2018, was binnen het bestuur inderdaad sprake van rumoer. Met het huidige, nieuwe bestuur, dat geheel op orde is zoals mevr. Ten Hove aangeeft, is een afspraak gemaakt om het openstaande bedrag in 2019 te voldoen. Dit is ook daadwerkelijk voldaan in 2019 volgens afspraak en niet omwille van de Volkskrant.

Wij vinden het zeer spijtig dat het onvolledig is weergegeven.

The Dutch Tulip is een zelfstandige stichting.

Contact