The Dutch Tulip

The Dutch Tulip wil door kansen te creëren voor vluchtelingen een brug slaan tussen hen en de Nederlandse samenleving.

Missie

Onze missie luidt het behartigen van de belangen van vluchtelingen door hen te begeleiden naar werk. Dit komt voort vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel om de samenhorigheid binnen de Nederlandse samenleving te vergroten.
Middels het identificeren van hun talenten proberen wij een zo goed mogelijke match te maken tussen een vluchteling en een stageplek.

Visie

Onze visie is om de drempel tussen vluchtelingen en de rest van de samenleving te verkleinen in de brede zin van het woord. Wij voelen ons hiertoe geroepen vanuit onze betrokkenheid met vluchteling(en) in Nederland. Het vluchtelingendebat is in de laatste jaren erg verhard. Ons doel is om kansen te creëren voor deze specifieke groep om de integratie te bevorderen. Middels onze organisatie willen wij laten zien dat er meer zaken zijn die ons verbinden dan die ons onderscheiden. Daarom vinden wij het erg belangrijk om continue met elkaar in dialoog te blijven en bruggen te bouwen tussen deze groepen.

Doelstelling

Het integratieproces en zelfredzaamheid van de vluchtelingen bevorderen middels intensieve begeleiding, plaatsen op stageplekken en het realiseren van werkgelegenheid.

Aanbod

I

Een uitgebreide intake om opleidingsniveau, werkervaring, competenties, ambities en wensen in kaart te brengen.

I

Een trajectplan met stappen om het doel: duurzame uitstroom naar werk, te bereiken.

I

Ondersteuning bij het maken van een cv en voorbereiding op sollicitatiegesprekken.

I

Koppelen aan een werkgever voor een stageplek van 1 á 2 maanden.

I

Vluchtelingen een groepstraject laten doorlopen waarbij ze zich bewust worden van hun talenten en een visie leren vormen voor de toekomst en inzicht krijgen in de culturele en sociale omgangsvormen in Nederland.

I

Vluchtelingen ondersteunen bij het zoeken naar een betaalde baan.

I

Het netwerk van de vluchtelingen vergroten door contact met verschillende werkgevers en organisaties.

I

Het bieden van nazorg na plaatsing op een arbeidsplaats.

In overleg met opdrachtgevers kunnen we maatwerktrajecten aanbieden.

Stichting The Dutch Tulip

Kanaalweg 33
2903 LR Capelle a/d IJssel
info@thedutchtulip.org
Fiscaal nummer: 856392753

Contact